USLOVI KUPOVINE I ISPORUKE
 
Porudžbina putem sajta je moguća za sve navedene modele na sajtu klikom na dugme „U KORPU". Prilikom sastavljanja porudžbine potrebno je ostaviti sve tražene neophodne podatke. Nakon toga dobićete automatsku e-mail potvrdu porudžbine, a kontaktiraćemo Vas samo u slučaju da poručeni artikal ne možemo da obezbedimo.
Trudimo se da stanje artikala na sajtu bude ažurno, ali zbog dinamičnosti tržišta postoji mogućnost da u određenim slučajevima poručeni proizvod više ne bude raspoloživ. Ukoliko se dogodi ovakav slučaj, naša prodajna služba će Vas o tome obavestiti i ponuditi Vam alternativu.
Poručeni proizvodi putem Interneta biće Vam isporučeni posredstvom AKS kurirske službe.
Kupljeni proizvodi se plaćaju gotovinom prilikom preuzimanja. Troškovi transporta će Vam biti uračunati u cenu te Vam ih kurirska služba neće prilikom dostave dodatno naplaćivati.
Poručeni proizvod kurirska služba dostaviće u roku od 2  do 10 radnih dana od dana potvrđivanja porudžbine (status: Priprema paketa je u toku).
Pre dostave porudžbine kurirska služba će Vas kontaktirati radi utvrđivanja mesta i vremena lične dostave ako vas ne nađe na adresi.
 
Ukoliko niste zadovoljni kupljenim proizvodom imate pravo da ga reklamirate u roku od 14 dana od preuzimanja od kurirske službe. To je dovoljno vremena da proverite da li je došlo do nekih oštećenja tokom transporta i da li vam proizvod odgovara. U tom slučaju će Vam biti isporučen drugi, ispravan proizvod ili će Vam biti vraćen novac.
Da biste ostvarili ovo pravo, prilikom vraćanja kupljenog proizvoda naručena roba ne sme biti upotrebom oštećena ili pohabana, mora biti vraćena u originalnoj ambalaži, u kojoj je i isporučena.
 
U slučaju povraćaja Vi snosite troškove transporta robe.
 
PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA


Član 1


Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.mojekupatilo.com i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.


Član 2


Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.mojekupatilo.com kupuje proizvode.


Član 3


Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod, u roku od 14 dana od trenutka isporuke od strane kurirske službe.
Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.


Član 4


Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:
- u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste
- proizvod koji reklamira vrati u originalnom pakovanju u kom mu je isporučen.


Član 5


Kupac nema pravo na prigovor ako je:
- propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika;
- nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom ili krivicom članova njegovog porodičnog domaćinstva;
- promenio odluku o izboru atrikla nakon što mu je porudžbina poslata.


Član 6


Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik i obaveštava Kupca u roku od 8 dana od dana prijema iste.


Član 7


U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na:
- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod;
- zamenu kupljenog proizvoda za neki drugi;
- vraćanje iznosa plaćene cene.


Član 8


- Ukoliko je do greške pri isporuci došlo sa naše strane, mi snosimo troškove transporta.
- Ukoliko je došlo do oštećenja pri transportu kurirska služba je zadužena da sačini zapisnik (insistirajte na tome). Mi snosimo troškove transporta.
- Ukoliko se radi o želji kupca za zamenom proizvoda ili povratom novca, troškove trnasporta snosi kupac.


Član 9


Tek kada se proizvod ponovo vrati kod nas od strane kupca (zamena ili povrat), kupcu tada novac uplaćujemo na račun. Rok za isplatu je 5 radnih dana od prijema robe.


Član 10


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

arrow_upward